Profil společnosti

PCCMORAVA – CHEM s.r.o. byla založena v roce 1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 5069, dne 11. listopadu 1992. Sídlem společnosti je Český Těšín, Leoše Janáčka 798/20, PSČ 737 01, základní kapitál činí 100 mil. Kč

Jsme součástí nadnárodního holdingu PCC SE se sídlem v Duisburgu (SRN).

Své působení PCC MORAVA – CHEM s.r.o. zahájila a nyní realizuje na českém i evropském trhu v oblasti chemie, petrochemie, uhlí, koksu, slévárenství a je pro řadu společností dlouhodobým, spolehlivým a kvalitním obchodním partnerem. V roce 2013 PCC MORAVA – CHEM s.r.o. rozšířila svou činnost na oblast tepelné izolace na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek. Je vlastníkem zateplovacího systému NEW-THERM® SYSTEM.

Společnost provozuje pod značkou www.distripark.cz e-commerce zaměřený na firemní klientelu a také e-shop pro širokou veřejnost.

Za dobu své existence se PCC MORAVA – CHEM s.r.o., stala stabilní konsolidovanou společností.

Praktické zkušenosti z oblasti obchodu, dlouholeté kontakty s předními západo i východoevropskými výrobci a jejich výhradními reprezentanty, jakož i přítomnost zástupců holdingu v jednotlivých státech představují jedinečné know-how, které je nezbytnou základnou a předpokladem pro rozvoj aktivit.

Jsme progresivní, tržně orientovanou společností s individuálním přístupem ke každému ze zákazníků.

Mise a vize

Vizi naší společnosti je možno shrnout do tří znaků symbolu PCC:

Professional Customers Care

 • realizovat pouze oboustranně výhodnou spolupráci

 • být kompetentním a spolehlivým obchodním partnerem

 • stavět na dlouhodobých partnerských vztazích

 • zajišťovat komplexní, vysoce kvalitní produkty a služby

 • naslouchat našim partnerům a být jim nápomocni v přípravě nových obchodních projektů

Struktura

 • Sídlo společnosti: PCC MORAVA – CHEM s.r.o. CZ, Český Těšín

 • Obchodní zastoupení:

  Termoizolační a stavební materiály PCC MORAVA – CHEM s.r.o., Sokolnice

  E-shop Distripark, Horní Suchá

Skupina PCC

PCC je mezinárodní kapitálová skupina, kterou tvoří několik desítek společností působících ve třech důležitých odvětvích průmyslu. Patří mezi ně chemie, energetika a logistika.  V rámci PCC působí jak obchodní skupiny zabývající výrobou, tak i servisní firmy, které poskytují služby i mimo skupinu.  Skupina PCC je centrálně řízena německou společnosti PCC SE, která ve své struktuře sdružuje 82 společností působících na 41 místech ve 14 státech.

Jedním z klíčových prvků strategie PCC SE je dynamický rozvoj v oblasti chemického průmyslu, který využívá potenciál nových tržních segmentů a diverzifikuje portfolio surovin a chemických formulací dle moderních trendů v různých oblastech průmyslu.

Téměř tři tisíce odborníků zajišťuje stálý rozvoj a růst skupiny PCC a tím posiluje obchodní platformu pro všechny partnery, kteří mají zájem o vzájemně výhodnou a dlouhodobou spolupráci.