Chemické produkty

V rámci holdingu využíváme při obchodování synergický efekt s PCC Rokita a nabízíme produkty alkalické chemie, surfaktanty a polyole. Navíc ve spolupráci s významnými partnery dodáváme koksárenskou chemií, hnojiva a celou řadu nanoproduktů. Všechny dodávané produkty prošly plnou certifikací.

Požádejte o produkt

  Chcete-li nás kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře – uveďte prosím údaje v něm uvedené. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale pokud tak neučiníte, posílání nám zpráv tímto způsobem nebude možné. Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA – CHEM s.r.o. Můžete kontaktovat našeho inspektora ochrany údajů e-mailem: c.tesin@pcc.eu

  Vaše údaje zpracováváme za účelem komunikaci s Vámi a odpovědi na Vaši zprávu. Základem pro zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zpětný kontakt s Vámi, marketing náš nebo partnerů, včetně Skupiny PCC, proti kterému můžete vznést námitku), nebo přijetí opatření na Vaši žádost, před uzavřením případné smlouvy – v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

  Vaše údaje obecně budeme zpracovávat do ukončení komunikace s Vámi nebo do do okamžiku vznesení námitky, ledaže právní předpisy budou ukládat na delší dobu zpracování těchto údajů nebo budeme je ukládat na delší období v případě potenciálních nároků, po promlčecí dobu stanovenou zákonem, zejména Občanským zákoníkem.

  Kdykoliv máte následující práva:
  – právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů;
  – právo na přístup k Vašim osobním údajům, včetně požadování jejich kopii;
  – právo na požadování opravy, omezení zpracování nebo výmazu svých údajů;
  – právo na přenositelnost svých údajů, např. dalšímu správci (ledaže základem pro jejich zpracování je oprávněný zájem správce);
  – právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Příjemci Vašich osobních údajů mohou být společnosti, které nás podporují při komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat Webové stránky, externí poradenské společnosti (včetně právních, marketingových a účetních) nebo externí IT specialisté, včetně subjektů Skupiny PCC.

  Další informace o tom jak zpracováváme Vaše osobní údaje se dozvíte z naší Politiky soukromí.