Slévárenská železa


Nedílnou součástí obchodních aktivit je obchod
se slévárenskými železy. Zajišťujeme následující dodávky:


Dodávky slévárenských želez jsou zajišťovány jak od tuzemských tak i zahraničních výrobců čímž garantujeme včasné a kvalitní dodávky. Objem prodeje surového železa dosahuje ročně 25.000 tun v tuzemsku a 15.000 tun v zahraničí.