Chemické suroviny


Klíčovou oblastí obchodních aktivit společnosti je oblast chemie a petrochemie, kde je naše společnost dodavatelem do řady států Evropy, Asie a Dálného východu.
Mnohé z dodávek jsou realizovány z chemických závodů patřících k holdingu PCC SE.


Mezi nejvýznamnější suroviny, které dodáváme, patří:


antracit

benzen

benzol surový


dehet černouhelný

grafitové nauhličovadlo

hydroxid sodný (tekutý, šupinkový)

chlor kapalný

kalcinovaný antracit

kalcinovaný petrolejový koks

karbid křemíku

kyselina chlorovodíková (potravinářská, technická)


kyselina octová

metanol


močovina

prací olej

polyoly


polyuretany