Odlitky, výkovky, svařence a písky


PCC MORAVA - CHEM s.r.o. není pouze dodavatelem surovin, ale díky velmi dobré znalosti vybavení a zázemí našich sléváren rovněž poskytuje komplexní služby a servis zákazníkům.V oblasti metalurgie dle požadavků a výkresové dokumentace zajišťujeme vysoce kvalitní:

    • výrobu modelových zařízení,
    • výrobu odlitků slitin železných a neželezných kovů,
    • výrobu výkovků (v zápustce i volně kované) včetně tepelného zpracování,
    • výpalky z plechů a svařence
    • obrábění vyráběných dílců.Prostřednictvím firmy Sibelco Poland Spółka z o.o. zajišťujeme také prodej polských písků pro stavebnictví z oblasti Jaworzna. Jsme dodavatelem vysoce kvalitního křemičitého písku s obsahem SiO2 98% s různým rozsahem zrnitosti a kulatým tvarem zrna, sušené a nesušené, chemické složení (98 % SiO2, 0,15 % Fe2O3, 1,25 % Al2O3 ), střední zrno d50 = 0,27 mm, 0,37 mm a 0,59 mm.